Proč je pro firmy automatizace výroby výhodná?

Pokud se podíváme do jakéhokoliv průmyslového odvětví, vidíme stále větší podíl automatizace výroby. To znamená, že stále více lidské práce nahrazují specializované stroje. Ty jsou mnohdy velmi nákladné, proto mnozí přemýšlí, zda se tento postup firmám vůbec vyplatí. Pravdou je, že tento trend je natolik rozšířený, že o jeho efektivitě nemůže být pochyby. Přeci jen, zkušení obchodníci by nejspíš jen těžko takto hromadně prováděli takto rozsáhlé změny, pokud by si nebyli jisti, že jim nakonec přinesou velký zisk. V tomto případě je pravdou, že instalace těchto strojů je, jak již bylo zmíněno, velmi nákladná. Nezřídka je nutné v podstatě od základu předělat celý výrobní prostor, což mimo jiné také znamená na tu dobu zavřít výrobu.

schéma výroby automobilu

Mnoho těchto přístrojů je navíc citlivých na prach či teplotní podmínky. Je tedy nutné zavést také účinnou klimatizaci a čističku vzduchu, což rovněž není nejlevnější záležitost, zvláště ve velkých halách. Přesto se do toho firmy pouští. Proč? Jednoduše řečeno, výhody zde značně převyšují náklady. V první řadě je zde fakt, že již není potřeba zaměstnávat tolik pracovníků. To znamená menší náklady na mzdy a také na daně a sociální a zdravotní pojištění.

složitý tovární stroj

Stroje také mohou pracovat v podstatě nepřetržitě. Nepotřebují přestávku na oběd a nemusí mít pouze osmihodinovou směnu. Také jsou obvykle rychlejší, přesnější a efektivnější. Díky tomu toho za stejnou dobu vyrobí mnohem více s podstatně nižšími náklady. A to je to hlavní lákadlo. Samozřejmě, můžeme se ptát, co se stane s dělníky, kteří díky tomu přijdou o práci. A je pravda, že jejich vyhlídky bývají často nevalné. Ovšem to je něco, co majitele firem v podstatě nezajímá. Pro ně je zdaleka nejdůležitější zisk, a dokud jej budou stroje vytvářet více než lidé, dají zkrátka přednost strojům. Zde je potřeba poznamenat, že to není krutost či bezcitnost, nýbrž v dnešním tvrdém tržním prostředí v podstatě nutnost. Podniky, které nepracují co nejefektivněji, obvykle poměrně brzy končí. A to žádný podnikatel nechce dopustit.